Sorumluğun reddi (Feragatname)

İçeriklere ilişkin sorumluluk

Hizmet sunan bir kuruluş olmamız hasebiyle TMG’nin 7. maddesinin 1. fıkrasına göre internet sayfalarımızdaki içeriklerden umumi kanunlar uyarınca sorumluyuz. Ancak TMG’nin 8. ila 10. maddelerine göre, bize dışarıdan aktarılan veya sayfamızda kaydedilen yabancı bilgileri kontrol etmek veya bu bilgiler içerisinde yasaya aykırı içeriklerin bulunup bulunmadığını araştırmakla mükellef değiliz. İnternet sayfasından bilgileri silme veya herhangi bir bilgilerin kullanımını engelleme mükellefiyetimiz umumi kanunlara göre bundan muaftır. Bizim buna ilişkin yasal sorumluk üstlenmemiz ancak yasanın somut olarak ihlal edildiğinden haber aldığımız andan itibaren münkündür. Söz konusu bilgilerde ihlaller fark edildiği gibi ilgili içerikler derhâl sayfamızdan kaldırılacaktır.

 

Linklere ilişkin sorumluluk

İnternet sayfamızda, bizim kendi sayfamızın dışında kalan üçüncü kişilerin internet sitelerine ulaştıran linkler yer almaktadır. Bu web sitelerinde yer alan içeriklere hiçbir şekilde etkimiz yoktur. Bu sebepten dolayı yabancı sitedeki içerikler için hiçbir garanti vermiyoruz. Linkler üzerinden ulaşılan internet sitelerin içeriğinden daima sitenin sahibi veya sitenin işleticisi sorumludur. Bizim sayfamızdaki linkler üzerinden ulaşılabilen yabancı sitelerde muhtemelen yasalara aykırı içeriklerin yer alıp almadığını bu linkleri sayfaya yerleştirirken kontrol ettik. Linkler konurken yasalara aykırı içeriklere rastlanmadı. Sayfamızda yer alan linkler üzerinden ulaşılan sitelerin içerikleri, herhangi bir yasanın ihlal edildiğine dair somut işaretler bulunmadıkça, sürekli olarak kontrol etmemiz beklenilemez. Söz konusu sitelerde ihlaller fark edildiği gibi ilgili linkler derhâl sayfamızdan kaldırılacaktır.

 

Telif hakkı

Sayfa işleticisi tarafından hazırlanmış içerikler ve bu sayfalarda yer alan eserler Alman Telif Hakkı Kanunu’na tabidirler. Bunları çoğaltmak, üzerinde çalışmak, dağıtmak ve Telif Hakkı Kanunu haricinde herhangi bir şekilde bunlardan yararlanılabilmek için, içeriği hazılayan veya eseri yazan kişiden yazılı olarak izin alınması gerekmektedir. Sayfadan veriler indirilmesi ve sayfanın kopya edilmesi ancak ticari olmayan, özel kullanımlar için müsaadelidir. Sayfamızdaki içerikler, sayfa işleticisi tarafından hazırlanmamış olduğunda, üçüncü kişilerin telif haklarına riayet edilir. Bu tür üçüncü kişilere ait içerikler işaretlenmektedir. Buna rağmen sayfamızda herhangi bir şekilde telif hakkının ihlal edildiğini fark ettiğizde, bunu bize bildirmenizi rica ediyoruz. Yasal ihlaller fark edildiği gibi ilgili içerikler derhâl sayfamızdan kaldırılacaktır.