Adak Akika ve Şükür Kurbanı

Adak Akika ve Şükür Kurbanı Şükrün ve teşekkürün ifadesi olarak… Bir Kurban bedeli 100 Euro Adak, akika ve şükür kurbanlarınız için bağışlanan her bir yardımla aldığımız kurbanlıkları, belli periyotlarla gittiğimiz ülkelerde keserek ihtiyaç sahibi kimselere, yetim ve öksüzlere, yurtlarda okuyan öğrencilere dağıtıyoruz. Bağışlanan her bir adak (akika ya da şükür) kurbanının kesimlerini toplu olarak gerçekleştiririyoruz. […]

Adak Akika ve Şükür Kurbanı Şükrün ve teşekkürün ifadesi olarak... Bir Kurban bedeli 100 Euro Adak, akika ve şükür kurbanlarınız için

Acil Yardımlar

Sel, deprem, yangın, toprak kayması gibi doğal afetlerde, savaş gibi olağanüstü durumlarda mağduriyet bölgesine ivedilikle ulaşmak ve mağdur duruma düşmüş, savunmasız insanların ihtiyacı olan gıda, giyinme, barınma gibi temel insanî ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla acil yardım çalışmalarını yürütüyoruz. Depremden evleri yıkılan insanların başlarını sokacak prefabrik konutlar; selden, yangından evleri kullanılamaz hale gelen mağdurlara yaptığımız yardımlar; evlerini, […]

Sel, deprem, yangın, toprak kayması gibi doğal afetlerde, savaş gibi olağanüstü durumlarda mağduriyet bölgesine ivedilikle ulaşmak ve mağdur duruma düşmüş, savunmasız insanların ihtiyacı olan

Yetim Projesi

Zekât Fitre

Zekât kelime anlamı itibariyle; bereket, temizlik, üreme, çoğalma, artma ve övme gibi anlamlara gelir. Dinimizdeki kullanımı itibariyle ise zekât şu anlamları ifade eder: Belli mal türlerinin belirli bir bölümünü, Allah Teâlâ’nın belirlediği yerlerin hepsine veya birkaçına ibadet niyet ve maksadıyla vermektir. Zekât mallarından tayin edilen miktarın yıllık olarak çıkarılması ve zekât toplamaya yetkili kurumlara verilmesi […]

Zekât kelime anlamı itibariyle; bereket, temizlik, üreme, çoğalma, artma ve övme gibi anlamlara gelir. Dinimizdeki kullanımı itibariyle ise zekât şu anlamları ifade eder: Belli mal türlerinin belirl

Zekât Fitre

Kumanya Kampanyası

Ramazan ayı manevi açıdan yoğun bir aydır. Bu ayda yardımlaşma ve paylaşma bilinci daha da artmaktadır. Kumanya Kampanyası’yla onlarca ülkede dağıttığımız onbinlerce kumanya paketi yüzbinlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor. Yürüttüğümüz bu kampanya aracılığı ile on binlerce ailenin iftar ve sahur sofralarında bulunuyoruz. Ülkeden ülkeye değişen temel gıda maddelerinin içerisinde olduğu kumanya paketleri mazlum ve mağduru hatırlamanın […]

Ramazan ayı manevi açıdan yoğun bir aydır. Bu ayda yardımlaşma ve paylaşma bilinci daha da artmaktadır. Kumanya Kampanyası’yla onlarca ülkede dağıttığımız onbinlerce kumanya paketi yüzbinler

Kumanya Kampanyasi