Acil Yardımlar

HASENE International e. V.

KT Bank AG Köln
IBAN: DE21 5023 4500 0145 2900 01
BIC: KTAGDEFFXXX

Sel, deprem, yangın, toprak kayması gibi doğal afetlerde, savaş gibi olağanüstü durumlarda mağduriyet bölgesine ivedilikle ulaşmak ve mağdur duruma düşmüş, savunmasız insanların ihtiyacı olan gıda, giyinme, barınma gibi temel insanî ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla acil yardım çalışmalarını yürütüyoruz.

Depremden evleri yıkılan insanların başlarını sokacak prefabrik konutlar; selden, yangından evleri kullanılamaz hale gelen mağdurlara yaptığımız yardımlar; evlerini, yurtlarını terketmek zorunda kalmış mültecilere yaptığımız gıda yardımları; aşırı soğukların mağdur ettiği muhtaçlara yapılan yardımlar acil yardım bağlamında yürüttüğümüz kampanyanın birer parçalarıdır.

Yetim Projesi