Videos

Erol Aldemir – Türkiye – Kurban Kampanyası 2014

Qurban Kampagne 20016

Hasene – Waisenprojekt

Kurban-Kampagne 2015

Hasene Kumanya Kampanyası 2015

Hasene Gözlemcileri Kurban Kampanyasına Hazırlanıyor