Videos

Teşekkür: 2012 Ramazan Kumanya Kampanyası

Qurban Kampagne 20016

Hasene – Waisenprojekt

Kurban-Kampagne 2015

Hasene Kumanya Kampanyası 2015

Hasene Gözlemcileri Kurban Kampanyasına Hazırlanıyor