fbpx

Betekenisvolle resultaat van de voedselpakkettencampagne: 80 duizend 177 voedselpakketten

5 Ekim 2016

Betekenisvolle resultaat van de voedselpakkettencampagne: 80 duizend 177 voedselpakketten

De voedselpakkettencampagne van 2016  van Hasene die onder het motto ‘Gezegend zij tafels dankzij de voedselpakkettencampagne, gelukkig zij de behoeftigen” werd gestart, is ten einde gekomen. Terwijl Hasene dit jaar 60 duizend voedselpakketten tot doel had, heeft het een nieuw succes geboekt door 80 duizend 117 voedselpakketten in te zamelen. De hulp zal voor de ramadan bezorgd worden aan honderdduizenden behoeftigen en onderdrukten in 52 landen, 30 steden in Turkije en 8 vluchtelingenkampen.

HASENE International e. V.

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54
BIC: COKSDE33XXX

Voorzitter Mesud Gülbahar heeft de campange geëvalueerd:

“Honderdduizenden mensen in de wereld kampen met hongersnood, elk jaar sterven miljoenen mensen door de hongersnood. De oorlogen in verschillende landen hebben het leven gekost aan honderdduizenden mensen. Miljoenen mensen hebben verplicht hun huizen, hun landen verlaten en zijn vluchtelingen geworden. Door de vluchtelingenstroom sloot Europa zijn grenzen voor de behoeftigen waaronder vooral vrouwen, ouderen en kinderen, die na een gevaarlijke reis in Europa aankwamen. In deze omstandigheden hebben we dankzij de giften van onze solidaire mensen zowel ons doel overschreden als onze grenzen geopend en 80 duizend 177 voedselpakketten ingezameld.

De inkomensongelijkheid in de wereld neemt elke dag toe. Op internationale vergaderingen worden rapporten betreffende de situatie in behoeftige en onderdrukte gebieden met betrekking tot hongersnood en armoede gepubliceerd, topvergaderingen waar vooraanstaande landen aan deelnemen  worden georganiseerd, opinies worden gedeeld. Theoretische informatie is voorhanden, maar de weerslag ervan in de praktijk is zeer zwak. Terwijl wij eigenlijk nood hebben aan kleine stappen, aan actie. Dankzij de mensen die die kleine stappen hebben gezet en ons hun giften hebben bezorgd, hebben wij meer dan 80 duizend voedselpakketten ingezameld en zullen wij honderdduizenden mensen bereiken

Juist hierdoor hechten wij veel belang aan de kleine stappen, aan de oprecht gedane giften van de mensen.

Ik dank eerst en vooral al onze solidaire mensen die ons vertrouwd hebben en ons hun giften bezorgd hebben. Dankzij hun hulp zijn zij het voorbeeld voor solidariteit. Zij hebben hun steentje bijgedragen aan de tafels van de behoeftigen tijdens de Ramadan. Voorts wil ik al onze vertegenwoordigers, vrijwilligers en waarnemers bedanken voor hun moeite dankzij wie dit campagne met succes werd afgerond. Ze hebben gewedijverd in de liefdadigheid, hard gewerkt en hun best gedaan voor de behoeftigen aan de andere kant van de wereld.

Cad_Kumanya_2015 (10) Hindistan_Kumanya_2015 (4) Makedonia_Kumanya_2015 (7) Tanzanya_Kumanya_2015 (6)