fbpx

Zekât ve Fitre Kampanyası 2019

Zekat 15 Mayıs 2019

Zekât ve Fitre Kampanyası ile sen de bir kelebek uçur!

Hasene International Derneği, 2019 yılı Zekât ve Fitre Kampanyası’nı başlattı. Kampanya, İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatları ile işbirliği hâlinde yürütülüyor.

Hasene International, “Zekât ve Fitre Kampanyası ile sen de bir kelebek uçur!” mottosu ile düzenlediği Zekât ve Fitre Kampanyası ile, Müslümanların bu çok önemli mali ibadetinin ifasına aracılık ediliyor. Zekât ve fitre bağışları ile mazlum ve mağdurlara destek olunuyor, Avrupa’da yürütülen İslami çalışmalar destekleniyor. Hasene kampanya ile zekâtın kurumsal olarak yapılmasının ve zekâtta yerelliğin altını çiziyor.

HASENE International e. V.

Kreissparkasse Köln
IBAN: DE80 3705 0299 0149 2890 54
BIC: COKSDE33XXX

Zekât bağışları sadece ramazan ayında mı verilir?

Hasene International Derneği kampanya sebebiyle zekâta müteallik bazı sorulara da açıklık getirdi. Bunlardan birisi zekâtların sadece ramazan ayında verilip verilmemesi konusu oldu. Derneğin değerlendirmesine göre zekât ibadeti ramazan ayı içerisinde yoğun olarak ifa ediliyor. Ramazan ayının son günlerine doğru bu yoğunluk daha da artıyor. Ancak, zekât yılın her günü ödenebilmektedir. Fakat ramazan ayında zekât ödenmesi bir gelenek hâline gelmiştir. Bunun için Hasene derneği kampanyayı ramazan ayında yapmaktadır.

Zekât konusunda bir bilinç oluşturmak ve bu konuda duyarlılığı artırmak maksadıyla, insanların ramazan ayında yardım yapma eğilimlerini de dikkate alarak bu zaman dilimlerinde kampanya başlatılıyor ve çalışmalar bu ay itibarı ile yoğunluk arzediyor. Bağışlar gerek online gerekse temsilciler ve şubeler üzerinden toplanıyor.

Zekât ibadetinin ramazan ayı içerisinde yapılmasının bereketi kampanyaya yansımaktadır. Bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde on binlerce hayırsever zekâtlarını, yüz binlerce insan fitrelerini Hasene’ye ulaştırıyorlar. Ramazan ayında yapılan zekât bağışları yılın diğer 11 ayında yapılan zekât bağışı ile kıyaslanamayacak kadar fazla. Ramazan ayının maneviyatı, insanların yoğun bir şekilde camilere akın etmesi, vaazların etkisi, zekâtın ramazan ayında verilmesinin bir gelenek olması ve bu ayda yapılan yardımlardan daha fazla sevap alma inancı bu aydaki bağışların fazlalaşmasını sağlayan sebepler olarak sıralanabilir.

10 €
Mazlum ve Mağdurlar icin El Ele
5032

Zekat

Zekâtın kurumsal olarak toplanması

Zekâtın kurumsal olarak toplanması ve dağıtılmasının önemi nedir?

Zekâtla ilgili ayetlerde ve Peygamber Efendimiz a.s.’ın uygulamalarında şu üç özellik öne çıkmaktadır: Birincisi; sahip olunan mallarda ihtiyaç sahiplerinin hakkı olduğu uyarısı yapılmaktadır. İkincisi; malların zekât vermek suretiyle temizlenmesi emredilmektedir. Üçüncüsü ise Peygamber Efendimiz a.s.’a emredilen, “Onların mallarından zekât al” emri doğrultusunda bu işin kurumsal olarak yapılmasının öne çıkmasıdır. Peygamberimiz a.s. Yemen’e vali olarak atadığı Muaz b. Cebel’e “Oradakilerin zekâtını al, ihtiyaç sahiplerine ver.” demiştir. Peygamberimizin vefatından sonra da zekâtlar kurumsal olarak toplanmaya devam etmiştir. Zekâtların toplanması ve dağıtılması tarih boyunca devletler eliyle yapılmıştır. Bugün Malezya ve Endonezya gibi ülkelerde devlet kurumları eliyle icrası gerçekleşmektedir. Devletin bu görevi ifa etmediği birçok ülkede de sivil toplum kuruluşları bu görevi üstlenmişlerdir. Bu kampanya Hasene International Derneği ve İslam Toplumu Millî Görüş teşkilatları işbirliği ile yürütülmektedir.

Kurumsal olarak toplamanın ve dağıtmanın birçok faydası bulunmaktadır. Zekât toplumsal bir ibadettir. İslam’ın şartlarından biridir. Zekâtın verileceği yerler zikredilirken toplumun bütün katmanlarını içine aldığı gözlenmektedir. Bundan dolayı da, 8 sınıfa ulaşma noktasında ve toplumun sorunlarını en iyi tespit etme noktasında kurumlar üzerinden yapılmasının avantajı vardır.

Zekâtta yerellik anlayışı

Müslümanlarda zekât ibadeti hususunda bir bilinç var mı?

İslam’ın şartlarından biri olan ve Kur’an’da üzerinde çokça durulan, mali ibadetler başlığının zaman ve miktarla bağlayıcı olan bir ibadetin en güzel şekilde yapılması için insanlarda bir bilinç oluşturma hususu önem arzediyor. Hasene derneği ve İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilat mensupları bu ibadetin hakkıyla yerine getirilmesinde toplumsal bir hassasiyet oluşturma gayreti ile hareket ediyor. Bu sebeple Zekât Danışma Hattı oluşturularak sorulan sorulara yetkin isimler cevap veriyor. IGMG İrşad Başkanlığı uhdesinde yürütülen bu çalışma ile; insanlar zekât ve fitre konusunda kafalarındaki soruları gerek telefon gerekse sanal iletişim yolları ile sorabiliyor ve sorularına cevap alabiliyorlar.

Zekâtta yerellik anlayışı önemli bir husus. Peygamberimiz a.s. Yemen valisi Muaz bin Cebel’e onların zenginlerinden alıp, oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını söylüyor. Her toplumun kendi içerisinde fakir ve zenginleri vardır. Hasene derneği dünyanın 100 ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardım çalışmaları yapıyor. Bunun yanı sıra en az o derece önemli bir hususu, yerellik prensibi çerçevesinde, Avrupa’daki İslam toplumunun sorunlarına çözüm bulmak maksadına matuf bir şekilde zekâtların değerlendirilmesi önem kazanıyor.

Zekâtta birtakım kısıtlamalar vardır. Örneğin zekât anne, baba, dede, nine, torun, eş ve çocuğa verilemez. Zekâtı kendilerine verilmesi gereken 8 sınıfa hasretmek ve aciliyet durumuna göre değerlendirmek gerekiyor. Zekât yalnızca fakir fukaraya verilmez. Zekâtın aynı zamanda ayette zikredilen 8 sınıf içerisine giren insanlara ulaştırılması gerektiği de gözden uzak tutulmamalıdır.

İslam Toplumu Millî Görüş ve Hasene derneğinin birlikte yürüttüğü bu kampanyada, üzerinde durulan hassasiyetleri de dikkate alarak, yerellik bağlamında Avrupa’da İslam’ın yaşanması, yaşatılması ve tanıtılması çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Allah yolundaki çalışmalar kapsamında hayata geçirilen yüzlerce projeye destek olunmaktadır. İslam’ı bu topraklarda temsil edecek nesillerin yetişmesi için, talebe yetiştirmede, hafız ve imamların yetişmelerinde, çift dilli, üç dilli, buradaki toplumun ihtiyaçlarını çözecek meslek dallarında öğrenciler yetiştirmeye bu kampanya ile destek olunmaktadır. Bu kampanya ile; toplumun ihya ve inşasında, fertlerin ıslahında, yolda kalmışlar grubuna girenlere el uzatmada, mültecilere yönelik çalışmalarda, Avrupa’da kalbi İslam’a ısındırılacaklar başlığı altında yapılan tüm çalışmalar destekleniyor.

Teşkilat ağı etkin kullanılıyor

IGMG teşkilat birimleri kampanyaya nasıl destek oluyor?

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Avrupa genelinde etkin ve güçlü bir teşkilat ağına sahiptir. Bu ağ üzerinden Müslümanların mali ibadetlerinin ifasına aracılık ediliyor. Bölge Sosyal Hizmetler Başkanları ile yapılan toplantı ile tanıtım çalışmalarına start veriliyor ve Müslümanlarda zekât bilincinin oluşması için etkin bir kampanya süreci yürütülüyor.

IGMG teşkilatları tüm birimleri ile kampanyanın tanıtılması ve anlatılması noktasında destek oluyor. Hasene Derneği IGMG Kadınlar Teşkilatı (KT), Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT), Gençlik Teşkilatı (GT) ve Ana Teşkilat birimleri ile koordinasyon içerisinde çalışıyor. Bu koordinasyona ayrıca IGMG Eğitim Başkanlığı ve IGMG İrşad Başkanlığı da destek veriyor.

IGMG Eğitim Başkanlığı öğrencilere, ailelerine ve eğitimcilere yönelik takipleri yapıyor. IGMG İrşad Başkanlığı imamlar ve hatipler, vaazlar, hutbeler ve konuşmalar ile ramazan boyunca zekâtın önemini anlatıyor. IGMG Gençlik Teşkilatı özellikle posta kutularına Zekât zarfları ve el ilanları atmak suretiyle destek oluyor. Bu çalışma, şubelerden, camilerden gençlik teşkilatındaki gençlerin oluşturdukları Zekât gönüllüsü ağı ile caminin bulunduğu mahallede ve ulaşabildikleri çevredeki posta kutularına Zekât fitre tanıtım zarfları atmak şeklinde yürütülüyor. Gençler stant çalışmalarında da Zekât ve fitre kampanyasının tanıtımına destek oluyorlar. Şehir meydanlarında, marketlerin önlerinde, camilerin avlularında stantlar açılıyor. IGMG Kadınlar Gençlik Teşkilatı akraba komşu arkadaş çalışmasına ağırlık veriyor. IGMG Kadınlar Teşkilatı zekât kampanyamıza her aşamada büyük destek oluyor.

Kumanya kampanyasında gözlemci olarak görev almış gönüllüler de zekât fitre çalışmalarına destek oluyor. Her gözlemci kumanya aldığı bağışçıya zekât zarfı vermek suretiyle kampanyanın tanıtımına ve teşvik edilmesine katkı sağlıyor. Böylece kumanyada ulaşılan on binlerce kişiye aynı zamanda zekât çalışmasının da tanıtımı yapılmış oluyor.

Zekâtlar nasıl ulaştırılabilir?

Yardımseverler zekât bağışlarını www.hasene.org sayfası üzerinden online olarak yapabilirler. Cemiyetlere ve posta kutularına bırakılan Zekât ve fitre zarflarını zekât toplayan görevlilere ulaştırmak suretiyle zekât ve fitre yardımları yapılabilir. Bu zarflarda yer alan el ilanlarında zekâtın nasıl hesaplanacağı bilgisi de yer almaktadır. Hasene gönüllüleri ve IGMG teşkilat mensupları aracılığı ile zekât yardımları kuruma ulaştırılabilir.

Zekât Danışma Hattı:

Hulusi Ünye

İrşad Başkan Yardımcısı ve Fetva Sorumlusu

+49 (0) 221 94 22 40 655
+49 (0) 163 2018918
hunye@igmg.org